Voorkom verlies dementiezorg migranten

Een drijvende motor achter hard nodige ontwikkeling van dementiezorg aan migranten verdwijnt door het faillissement van het MC Slotervaart. Hard nodig, want de arbeidsmigranten die in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw naar Nederland kwamen, bereiken nu de leeftijd waarop zij dementie ontwikkelen. Maar er gaat van alles mis: dementie wordt bij hen vaak niet herkend, is moeilijk bij hen vast te stellen en de zorg en ondersteuning sluiten niet aan bij wat er voor hen nodig is. Met grote gevolgen. Juist vanuit de afdeling geriatrie van het MC Slotervaart zijn op al deze probleemgebieden oplossingen gezocht. Belangrijk wetenschappelijk onderzoek is er geïnitieerd dat leidde tot instrumenten en inzichten die in heel Nederland worden toegepast. Hoe kan dit zomaar verdwijnen? En dat in een tijd waarin we langzaam toegaan naar de situatie dat in de grote steden één op de drie 65+ers migrant is.

‘Wie betaalt, bepaalt’ is een rare gedachte bij ziekenhuizen. Het gaat uit van de gedachte dat mensen losse patiënten zijn. Maar de patiënt is iemand met een leven met familie, vrienden, buurtbewoners. En juist bij dementie zijn deze familie, vrienden en buurtbewoners zo belangrijk. We zien bij oudere migranten met dementie dat er ook bij het mantelzorgen van alles mis gaat: uitleg over dementie, het dementieaanbod, en de weg naar de dementiezorg en -ondersteuning zijn ingewikkeld, erg talig, ontoegankelijk en sluiten niet aan bij het leven van oudere migranten met dementie. Mantelzorgers van migranten met dementie zijn hierdoor zwaar overbelast. Ze voelen zich eenzaam, onbegrepen door zorgprofessionals en eigen omgeving, die verwacht dat je onvoorwaardelijk zorgt. Door de inzet van deze afdeling geriatrie zijn veel meer inwoners van Amsterdam ondersteund dan enkel patiënten, in het zware traject dat dementie met zich meebrengt. Vanuit die optiek zal het wegvallen van het MC Slotervaart dan ook leiden tot zware overbelasting van meer Amsterdammers én mantelzorgers in Nederland.

Wij zetten ons vanuit ons werk of persoonlijk in voor een gelijke kans op zorg en ondersteuning aan migranten met dementie en hun mantelzorgers. Wij zien wat de afdeling geriatrie vanuit het MC Slotervaart Nederland heeft gebracht. Als de afdeling geriatrie weg moet uit de wijk en niet in zijn geheel kan blijven bestaan, is er voor dementiezorg aan migranten een groot verlies. Rijksoverheid en zorgverzekeraar, jullie betalen, dus jullie bepalen: Voorkom dit verlies!


Gözde Duran (
Coördinator ProMemo, Expertisecentrum Dementie voor Professionals van Hogeschool Windesheim)
Carolien Smits (Lector Innoveren met Ouderen, Hogeschool Windesheim)
Harry Mertens (bestuursfunctie Multicultureel ouderencentrum de Hudsonhof)
Conny van der Aalsvoort (stafmedewerker bij Sterker sociaal werk)
Fatos Ipek-Demir (initiatiefnemer OMAZ en mantelzorger).

*Foto: Mehmet Demir (1936)